ULTRADIA - Edouard Belin Street, 3 B-1435 Mont-Saint-Guibert België Tel: +32 10 24 76 00 Fax: +32 10 24 76 01 Mail: sales@ultradia.be

TVA : BE0452.168.468

2. Publicatiedirecteur

Frank Vanhoutte - Sitebeheerder

3. Realisatie van de site

Produweb Website: https://www.produweb.be/en/.

4. Accommodatie

Produweb

5. CMS Prestashop V1.7.

Deze online winkel is gemaakt met de PrestaShop-software. Bezoek de e-commerceblog van PrestaShop om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en advise over online verkoop en beheer van een e-commercesite.

6. Gebruiksvoorwaarden

Uw gebruik van deze website houdt in dat u de algemene voorwaarden en kennisgevingen accepteert. Deze site kan links naar andere websites bevatten. ULTRADIA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van andere sites dan die behoren tot het domein https://ultradia.be. Deze hele site is onderworpen aan de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief voor downloadbare documenten, iconografische en fotografische afbeeldingen, evenals redactionele inhoud. De genoemde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. De reproductie van alle of een deel van deze site op welke elektronische drager dan ook is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de publicatiedirecteur en in dit geval voor slechts een deel van de site. U stemt ermee in om deze site niet te gebruiken voor enig onwettig doel of verboden door de wet of door de juridische en contractuele kennisgevingen.

7. Respect voor privacy

Uw gegevens worden uitsluitend verzameld met het doel om u onze diensten aan te bieden in de beste omstandigheden. Ons bedrijf doet er alles aan om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. U vindt in onze Privacyverklaring details over hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt als uw naam, adres, e-mail, ...

8. Auteursrecht - Copyright.

Alle elementen van welke aard dan ook (stilstaande beelden, geanimeerde afbeeldingen, foto's, databases, merken, illustraties, logo's, tekeningen, modellen, downloadbare documenten, enz.) Op de ULTRADIA-website zijn auteursrechtelijk beschermd. Als zodanig is, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van de sitemanager, elke reproductie, weergave, aanpassing, gedeeltelijke of volledige wijziging van enig element van de site, op welke manier dan ook, verboden op straffe van vervolging.

9. Naam en logo

Het is ten strengste verboden om de naam ULTRADIA of het logo ervan, alleen of in verband met welke titel dan ook, te reproduceren, opnieuw te publiceren of te verspreiden, geheel of gedeeltelijk zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ULTRADIA.

10. Hypertekstkoppelingen

Elke internetsite is bevoegd zonder voorafgaande toestemming een link te leggen naar de informatie verspreid op de site van ULTRADIA. Pagina's en documenten van https://ultradia.be mogen echter niet worden genest binnen de pagina's van een andere site. Autorisatie om een ​​link tot stand te brengen is geldig voor elk medium, behalve voor degenen die informatie verspreiden van een controversieel, pornografisch, xenofoob karakter of die de gevoeligheid van de grootste in grotere mate kan ondermijnen. nummer. ULTRADIA kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie die wordt gepubliceerd op sites die het onderwerp zijn van een hyperlink naar of van https://ultradia.be

11. Kwaliteit en gebruik van informatie

ULTRADIA streeft ernaar om betrouwbare, geverifieerde en regelmatig bijgewerkte informatie te verspreiden. Ondanks vele inspanningen om dit doel te bereiken, kunnen fouten of omissies nog steeds optreden. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker om, op eigen verantwoordelijkheid, de informatie beschikbaar op https://ultradia.be met discretie te gebruiken. Als een resultaat beveelt ULTRADIA aan dat u de informatie die u op zijn website hebt verzameld, controleert voordat u een beslissing neemt over het gebruik ervan.

12. Garanties en verantwoordelijkheden

De informatie die op de website van ULTRADIA wordt gepubliceerd, wordt verstrekt zonder enige vorm van garantie, behalve die welke wordt geboden door de geldende wetgeving, en met name zonder enige garantie dat de inhoud voldoet aan de behoeften van de gebruiker of het gebruik dat wordt gebruikt. gebracht om te doen. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor elk gebruik dat hij maakt van de informatie die wordt verspreid op https://ultradia.be. ULTRADIA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van haar site of andere daaraan gekoppelde sites, en in het bijzonder van eventuele financiële verliezen of commerciële verliezen die hieruit voortvloeien.

13. Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische interne wetgeving. De taal van de Algemene Voorwaarden is de Franse taal. In geval van betwisting zijn de Belgische rechtbanken bevoegd.

14. Fotografische tegoeden

Ultradia