Levertijd

Levering

In België, leveren we binnen 24 uur voor bestellingen geplaatst voor 13 uur, behalve als de artikelen niet op voorraad zijn.

Buiten België, zullen de levertijden variëren afhankelijk van uw woonplaats en zijn ze ook afhankelijk van beschkibare voorraden. 

In het geval dat het niet op voorraad is, nemen we contact op met onze klanten om de beste opties te bestuderen.

De leverings- en / of uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief en hun niet-naleving opent geen enkel beroep op de Klant.

Ons bedrijf is niet aansprakelijk in geval van vertraging, verlies of schade als gevolg van overmacht of toevallige gebeurtenissen die nodig zijn om een ​​gebeurtenis te assimileren die buiten de normale controle van ons bedrijf valt.

In deze omstandigheden kan ons bedrijf de gesloten overeenkomsten annuleren of de leveringstermijnen verlengen zolang de overmacht voortduurt of de gevolgen zullen worden gevoeld zonder enige vorm van schade.

Levering

De gehuurde uitrusting valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de huurder. Vanaf het moment dat het gerhuurde materiaal het terrein van het Ultradia-gebouw verlaat en tot aan de definitieve ontvangst, ondeterkend door een functionaris van het verhuurcentrum ULTRADIA, Rue Edouard Belin 3, 1435 Mont-Saint-Guibert. Elk transport door een transporteur (heen en terug) van het gehuurde materiaal valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de huurder, die alle kosten met betrekking tot het transport en eventuele schade veroorzaakt door het transport organiseert, beheert en betaalt. Als de huurder beslist om met een transporteur te werken, ontslaat ULTRADIA zich van eleke verplichting om de machine op te leiden, in werking te stellen of de geschiktheid ervan voor het uit te voeren werk te beoordelen. 

Risico's

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden de verkochte producten geacht in de fabriek te zijn geaccepteerd en reizen zij op eigen risico van de klant, zelfs wanneer de transportkosten voor onze onderneming zijn.

Ons bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ontbrekende of vertraagde leveringen ongeacht het gebruikte vervoermiddel.

In geval van schade of vermissing is het de verantwoordelijkheid van de klant om de nodige stappen te ondernemen om elk verhaal tegen de koerier te beschermen.


Eigendom van de goederen

Ons bedrijf behoudt het eigendom van de verkochte producten zolang de prijs niet volledig is betaald of het totale bedrag van de artikelen niet is geïnd.


Bezorgkosten

ULTRADIA gratis verzending boek in België vanaf € 300 bestelling.

Leveringsprijzen in het buitenland zijn variabel en op aanvraag.

Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice: sales@ultradia.be