Eenvoudige betaling


Elke klant heeft een betaalperiode gekoppeld aan zijn klantaccount.
Wij bieden onze nieuwe klanten de mogelijkheid om online te betalen via overschrijving of via Visa, Mastercard. Als je met je kredietkaart betaalt, is het geld direct van uw kaart afgeschreven na bevestiging van betaling. 

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de facturen van ons bedrijf contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van ons bedrijf, zonder korting of inhouding, na ontvangst van de producten.

Retouren of bonussen worden vereffend met creditnota's. Zij schorten de betaling van de verschuldigde facturen niet op en de Klant onthoudt zich van enige compensatie.

In geval van niet-betaling - zelfs gedeeltelijk - van een factuur of een geaccepteerd concept op de vastgestelde deadline, worden alle nog niet vervallen vorderingen onmiddellijk opeisbaar en behoudt ons bedrijf zich het recht voor om elke bestelling te annuleren wordt uitgevoerd.

Op de facturen van de Vennootschap is vanaf de vervaldag rente verschuldigd tegen de wettelijke wisselkoers die van kracht is in België plus 2%.

Bovendien wordt het resterende bedrag automatisch met 15% verhoogd als een vaste contractuele schadevergoeding met een minimum van 100 euro.