ULTRADIA respecteert uw privacy

Privacy


ULTRADIA verbindt zich ertoe om te voldoen aan de privacywetgeving die in België van kracht is: de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot deze site is onderworpen aan de wet die op 25 mei 2018 in werking is getreden, uitgevaardigd door het Europees Parlement en
de Raad, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, en de desbetreffende koninklijke besluiten. Deze Europese verordening (RGPD) vervangt de 95/46 / EG Richtlijn Gegevensbescherming van 1995.

De wetteksten kunnen worden geraadpleegd op de website van de Commissie voor de bescherming van de privacy (http://www.privacy.fgov.be/). ULTRADIA verzamelt persoonlijke gegevens op deze website. Al deze gegevens worden alleen door onze medewerkers gebruikt om uw bestelling te regelen en worden binnen ons bedrijf bewaard om u te helpen in geval van problemen.

In overeenstemming met de geldende wetgeving hebt u recht op toegang tot informatie en persoonlijke gegevens over u, een recht op rectificatie of verwijdering. ULTRADIA verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens niet aan een derde organisatie te verstrekken. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens en uw privacy zeer serieus. We willen u laten zien wat het voor u betekent om onze persoonlijke services te gebruiken en hoe we uw informatie beschermen om de grootst mogelijke bescherming van uw privacy te waarborgen. Vanzelfsprekend voldoen wij aan alle wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.


Persoonlijke gegevens

Persoonlijke informatie is informatie over uw identiteit. Deze omvatten bijvoorbeeld. informatie zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Het gebruik van onze website vereist niet dat u persoonlijke gegevens vrijgeeft. In sommige gevallen hebben we echter uw naam en adres nodig, evenals andere informatie, zodat we u de services kunnen bieden die u nodig heeft.

Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het verzenden van informatiemateriaal en bestelde goederen of voor het beantwoorden van individuele vragen. Indien nodig zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. Bovendien bewaren en verwerken wij alleen de gegevens die u vrijwillig of automatisch aan ons verstrekt. Voor zover we om meer informatie vragen, is het vrijwillige informatie. De verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats voor de uitvoering van het gevraagde aanbod en voor het behoud van legitieme commerciële belangen.


Doel van de persoonlijke gegevens

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt om uw vragen te beantwoorden, uw bestellingen te verwerken of u toegang te geven tot bepaalde informatie of aanbiedingen. We zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen of verkopen aan derden.


Specifiek gebruik

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens die u online aan ons verstrekt, uitsluitend voor de doeleinden die aan u worden meegedeeld. Een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden zal niet plaatsvinden zonder uw noodzakelijke toestemming. Onderzoek van persoonlijke gegevens en de doorgifte ervan aan openbare instellingen en autoriteiten die recht hebben op informatie, vinden alleen plaats in het kader van de toepasselijke wetgeving of voor zover wij daartoe door een rechterlijke uitspraak zijn verplicht. Onze werknemers en servicebedrijven die door ons zijn gemandateerd, zijn verplicht om geheimhouding te betrachten en te voldoen aan de bepalingen van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Niet-persoonlijke informatie die automatisch wordt verzameld.

Om organisatorische en technische redenen maakt het gebruik van onze website het mogelijk om de volgende gegevens te registreren: namen van geraadpleegde pagina's, gebruikte browser en besturingssysteem, datum en tijd van toegang, gebruikte zoekmachines, bestandsnamen gedownload en IP-adres. We evalueren deze technische gegevens anoniem en alleen voor statistische doeleinden om onze website continu te optimaliseren en onze internetaanbiedingen nog aantrekkelijker te maken. Uw persoonlijke gegevens en uw privacy zijn te allen tijde beschermd.


Kinderbescherming

Personen jonger dan 16 jaar mogen geen persoonsgegevens aan ons verstrekken zonder de toestemming van hun ouders of verzorgers. We vragen geen persoonlijke informatie van kinderen en adolescenten, verzamelen deze niet of delen deze niet met derden.


Externe links

Als u gebruik maakt van externe links die worden aangeboden als onderdeel van onze webpagina's, is dit privacybeleid niet van toepassing op deze links. Wanneer we links aanbieden, doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat ze ook voldoen aan onze privacy- en beveiligingsnormen. We hebben echter geen invloed op de naleving door andere providers van de privacy- en beveiligingsregels. Informeer daarom ook over de websites van andere aanbieders over de privacyverklaringen die daar worden verstrekt.
Voor sommige diensten (nieuwsbrief, online winkel, ...) is het noodzakelijk dat de persoonlijke gegevens worden verzameld. In dit geval worden alleen de gegevens verzameld die nodig zijn voor het betreffende doel en worden de wettelijke bewaartermijnen in aanmerking genomen.


Klant account

Persoonlijke gegevens zijn vereist om een ​​klantaccount te behouden. De vereiste gegevens worden gemarkeerd met een "*" in de record. Door u te registreren, stemt u in met het gebruik van deze gegevens voor administratieve doeleinden. Voor bestellingen via de winkel zijn meer gegevens vereist, afhankelijk van het type betaling. Deze zijn het resultaat van de geselecteerde betaalmethode.


Levering van goederen

Uw gegevens worden doorgestuurd naar het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering, voor zover dit nodig is voor de levering van de goederen.
Algemene informatie over het gebruik van cookies

Door cookies te gebruiken, kunnen we gebruikers van onze websites gebruiksvriendelijker diensten aanbieden. Zonder het gebruik van cookies is dit niet mogelijk. We optimaliseren onze informatie en aanbiedingen op basis van gegevens die via cookies worden verzameld. We gebruiken cookies om het mandje te vullen en blijven de goederen in het winkelmandje weergeven wanneer de site vervolgens wordt gebruikt. Over de configuratie van de gebruikte browser is het mogelijk om het gebruik van cookies voor onze site in het algemeen te voorkomen. U kunt ook cookies verwijderen die al zijn gebruikt via een overeenkomstige browserfunctie. Zonder het gebruik van cookies zijn delen van de site mogelijk niet of slechts in beperkte mate bruikbaar.


Google-cookies

Als onderdeel van het gebruik van Google Analytics worden verschillende cookies gebruikt. Deze kunnen in de loop van de tijd veranderen. Daarom beschrijven we hier het gebruik van Google Analytics samengevat. Deze site maakt gebruik van Google Analytics van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS). Met Google Analytics kunt u gegevens, sessies en interacties tussen meerdere apparaten toewijzen aan een bijnaam van een gebruiker. Hiermee kunt u de activiteiten van de gebruiker op meerdere apparaten analyseren.

Met behulp van deze cookies, tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen, wordt een analyse van het gebruik van deze website gemaakt. We gebruiken de functie "IP-anonimisering". Daarom zullen de gegevens worden verwerkt in een EU-staat of een andere staat die partij is bij de EER-overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen kan het volledige IP-adres worden verzonden naar een server in de Verenigde Staten en worden ingekort tot die locatie. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt. In onze naam evalueert Google de ingediende gegevens en verstrekt ons rapporten over de activiteit en het gebruik van de site. Daarnaast biedt Google aanvullende services met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het is ook het doel van ons legitieme belang bij de verwerking van de gegevens. De wettelijke basis hier is sectie 15 (3) TMG of sectie 6 (1) verlicht. F DSGVO. De op deze manier verzamelde gegevens door cookies worden automatisch verwijderd eens per maand na 14 maanden.

U kunt het cookiebeheer configureren door de browsersoftware in te stellen. U kunt de opt-out-cookie gebruiken (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) om te voorkomen dat Google de gegevens verwerkt. Hiertoe moet u de invoegtoepassing voor de browser downloaden en installeren. Als u dit op meerdere apparaten wilt doen, moet u deze module op alle apparaten installeren.


SSL-codering

Deze site gebruikt om veiligheidsredenen SSL-codering en om de overdracht van gevoelige inhoud te beschermen, zoals verzoeken die u ons stuurt als de exploitant van de site. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door de adresregel van de browser van "http: //" in "https: //" en het slotsymbool in uw browserlijn te wijzigen. SSL-codering is ingeschakeld, de gegevens die u naar ons verzendt, kunnen niet door derden worden gelezen.


Sociale media


Facebook

Onze site maakt met uw toestemming voor conversie gebruik van Facebook Pixel Visitor Action, Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). Op deze manier kan het gedrag van bezoekers van de site worden gevolgd nadat ze zijn omgeleid naar de website van de provider door op een Facebook-advertentie te klikken. Als gevolg hiervan kan de effectiviteit van advertenties op Facebook worden geëvalueerd voor statistische doeleinden en marktonderzoek en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd. De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als beheerder van deze site, we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook. Dit gebruik van gegevens is niet onze verantwoordelijkheid. Raadpleeg het Privacybeleid van Facebook voor meer informatie over hoe u uw privacy kunt beschermen: https://www.facebook.com/about/privacy/.


Youtube

Onze pagina's bevatten YouTube-plug-ins die toebehoren aan Google Inc., gevestigd in San Bruno / Californië, VS. De YouTube-knop is herkenbaar aan de letters met dezelfde naam. Wanneer u een pagina op onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de YouTube-servers. Als u verbonden bent met YouTube door onze website te bezoeken met uw persoonlijke gebruikersaccount, kunt u met Youtube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke account toewijzen. Als u dergelijke gegevensoverdracht wilt voorkomen, ontkoppel dan voordat u onze site bezoekt. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=fr


Instagram

De functies van de Instagram-service zijn aan onze zijde geïntegreerd. Deze functies worden geleverd door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Als je bent ingelogd op je Instagram-account, kun je de inhoud van onze pagina's koppelen aan je Instagram-profiel door op Instagram te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek van onze pagina's aan uw gebruikersaccount koppelen. We wijzen erop dat we als aanbieder van de pagina's de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Instagram niet ontvangen. Zie Instagram's privacybeleid voor meer informatie: http://instagram.com/about/legal/privacy/


Jouw rechten

U mag de volgende rechten gebruiken bij het gebruik van uw gegevens.

    
Recht op informatie
    
Elke betrokken persoon heeft het recht op een samenvatting van zijn persoonlijke gegevens.

    
Recht op rectificatie
    
Elke betrokken persoon heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens te corrigeren.

    
Recht op annulering
    
Elke betrokkene heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens te laten verwijderen, tenzij wettelijke verplichtingen dit beletten

    
Beperkingsrecht
    
Elke betrokken persoon heeft het recht om de toegang tot zijn persoonlijke gegevens te beperken.

    
Recht op oppositie
    
Elke betrokkene heeft het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor later gebruik.

    
Gegevensoverdracht rechts
    
Elke betrokken persoon heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens in een gestructureerd en leesbaar formaat te ontvangen.

U hebt het recht om het gebruik van uw persoonlijke gegevens op elk moment te beperken. Om dit te doen, gelieve ons te contacteren op het volgende adres: sales@ultradia.be


Update van het privacybeleid

Deze privacykennisgevingen worden voortdurend bijgewerkt om de huidige functies, technologieën en toepasselijke wetten weer te geven. Dit gebeurt met onregelmatige tussenpozen. Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op de hele website en op onze sociale netwerken.

Bijgewerkt: juni 2018


Foto credit: Dayne TOPKIN.